××× به کشور عشق خوش آمدید ×××

یه دنیا دلم گرفته

ایـــن روزهـــا 

فقــط تـــــــــورا میــخواهـم 

هی......!!!!

 فلـــانــــی بـــــه خـودت نــــگیر 


مــــــرگ را میــــــــگویم. ..!! 
نوشته شده درشنبه یازدهم مرداد 1393ساعت 14:57توسطآرش |

من از مسافر دنیا شدن پشیمانم

        خدا از خلقم چه میکشد نمیدانم...

اگر زبان به گلایه بگشایم

         میترسم تمام شهر را بگریانم...

سکوت میکنم در این شب تیره

         خودم که سوخته ام کسی رانسوزانم...

نوشته شده درشنبه یازدهم مرداد 1393ساعت 14:54توسطآرش |

تو چه گفتی سهراب؟

قایقی خواهم ساخت ...

با کدوم عمر دراز؟

نوح اگر کشتی ساخت، عمر خود را گذراند

با تبر روز و شبش، بر درختان افتاد

سالیان طول کشید، عاقبت اما ساخت

پس بگو ای سهراب ... شعر نو خواهم ساخت

بیخیال قایق ....

یا که میگفتی ....

تا شقایق هست زندگی باید کرد؟

این سخن یعنی چه؟

با شقایق باشی.... زندگی خواهی کرد 

ورنه این شعرو سخن

یک خیال پوچ است 

پس اگر میگفتی ... 

تا شقایق هست، حسرتی باید خورد

جمله زیباتر میشد

تو ببخشم سهراب ...

که اگر در شعرت، نکته ای آوردم، انتقادی کردم

بخدا دلگیرم، از تمام دنیا، از خیال و رویا

بخدا دلگیرم، بخدا من سیرم، نوجوانی پیرم

زندگی رویا نیست

زندگی پردرد است

زندگی نامرد است، زندگی نامرد است!

نوشته شده دردوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393ساعت 13:35توسطآرش |


 ایـرآבے نَـבآرב...


                                      ایـشـَبهـآ کـﮧ مَـטּ...

                                       تُــو رآ آه مـیـکـشَـم ...

                                              تـُــــــو !!!

                        בر آغـوش ِ בیگـرے نَـفَـس ِ عَـمـیـق بکِـش...

                                  تـآ دیـوآنـﮧ تَـرَش کـُـنے !!!نوشته شده درجمعه دوازدهم اردیبهشت 1393ساعت 20:28توسطآرش |

طفَـاً دَســـتــــگـاه شـوکـــــــ را خـامـوش کـُن

و لــَبـانتــــــ را ببنـــد....

جُملـــه هـای عاشِقـــانـه دیگــَر فـایـده نـدارد !

عِـــشـــق ، دَرونـَم مُــــرد دیگــَـر. . . . .نوشته شده درجمعه دوازدهم اردیبهشت 1393ساعت 20:28توسطآرش |


من زنـــَم !
مرا پریشانی موهــــــآیت نـــــه !!!

مرا تـــه ریـــش خستـــه ات دیوانـــه میکند…!!!


نوشته شده درجمعه دوازدهم اردیبهشت 1393ساعت 20:27توسطآرش |


باید به بعضی ها گفت :
ظرفیت پشت تکمیل است

لطفا از جلو خنجر بزن................

نوشته شده درجمعه دوازدهم اردیبهشت 1393ساعت 20:26توسطآرش |


آخرين مطالب
»دیگه وقتشه
»مسافر دنیا
»
»
»
»
»_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
»متنفر
»خدایا
»مادر

Design By : Rihanna